Now showing items 1-4 of 4

  • Obytný blok Americká 

   Author: Martin Holinka; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Seifert Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-03)
   Předmětem této práce je návrh obytného bloku v ulici Americká v Liberci - Janově Dole, který navazuje na předdiplomní projekt urbanistické studie bývalého areálu jatek, která se na řešené parcele nacházela. Nové urbanistické ...
  • Polyfunkční dům - Liberec 

   Author: Pavel Jelínek; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Cílem této diplomové práce bylo navrhnout polyfunkční dům v Liberci v části Kunratice. Návrh vychází z předdiplomního projektu, který se zabýval architektonicko-urbanistickou studií území. Ústředním motivem návrhu stavby ...
  • Polyfunkční objekt Liberec 

   Author: Tereza Hlavsová; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Cílem diplomové práce je architektonické řešení areálu bývalých jatek v Liberci vycházející z před diplomního projektu navrhující urbanismus v dané lokalitě. Navržený polyfunkční objekt se skládá ze tří částí, tří věží. ...
  • Polyfunkční objekt Liberec 

   Author: Nikola Moravcová; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Obsahem diplomové práce je vytvoření polyfunkčního objektu na pozemku bývalých jatek v Liberci, který navazuje na urbanistickou studii předdiplomního projektu. Řešený objekt je situován ve středu území u navrženého náměstí, ...