Now showing items 1-2 of 2

  • Praha 6, Suchdol - Sedlec 

   Author: Martina Petříková; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Valouch Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Diplomová práce se zabývá komplexním urbanisticko - architektonickým návrhem nového obytného souboru Suchdol - Sedlec. Urbanistická část projektu obsahuje analýzu současného stavu, návrh struktury zástavby a řešení veřejného ...
  • Praha Holešovice - Bubny 

   Author: Valouch Viktor; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem diplomové práce je urbanistická studie rozvoje území Praha-Bubny, vycházející z úvah, formulovaných v předdiplomním projektu. Obsahuje analýzu současného stavu, návrh urbanistického uspořádání a řešení veřejného ...