Now showing items 1-1 of 1

  • Krč - Zálesí 

   Author: Aneta Vévodová; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Předdiplomní projekt a diplomová práce se zabývají územím v blízkosti Thomayerovy nemocnice na Praze 4 - Krči. Tématem samotné diplomové práce je studie souboru staveb a veřejného prostranství navazujícího na navrhovanou ...