Now showing items 1-1 of 1

  • Forma zástavby a její vliv na hustotu obyvatel a kvalitu obytného území 

   Author: Krásná Pavlína; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Černý Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Diplomová práce se zabývá analýzou forem zástaveb a jejich vlivu na hustotu sídel. V teoretické části popisuje typy zástavby, soustřeďuje se na intenzivní. Zdůrazňuje problém suburbanizace a záboru zemědělské půdy vlivem ...