• Komplexní územní analýza obce Zásada 

      Autor: Tichý Michal; Vedoucí práce: Janatka Marek; Oponent práce: Maryšková Romana
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
      Komplexní územní analýza městyse Zásada je zaměřena na územně plánovací a urbnistickou analýzu sídla. Důraz je kladen na zhodnocení životního prostředí a identifikaci problémů a závad v území na základě analýzy ÚPP, ÚPD a ...