• Historické krajinné struktury v okolí Karlovy Vsi 

      Autor: Kouřímová Lenka; Vedoucí práce: Kupka Jiří; Oponent práce: Pešková Zuzana
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
      Bakalářská práce se zabývá analýzou historické kulturní krajiny v okolí Karlovy Vsi na území CHKO Křivoklátsko z hlediska identifikace a prezentace dochovaných historických krajinných struktur. Po obecné části vztažené k ...