• Územní analýza města Vysoké nad Jizerou 

      Autor: Pohanka Jakub; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Pospíšil František
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
      Bakalářská práce obsahuje textovou a grafickou část. Textová část je zaměřena na shrnutí podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území, samotný rozbor udržitelného území včetně SWOT analýzy a na vyhodnocení vyváženosti ...