• Urbanistické hodnoty sídel správního obvodu POÚ Doksy 

      Autor: Fišerová Štěpánka; Vedoucí práce: Kupka Jiří; Oponent práce: Pešková Zuzana
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Bakalářská práce se zabývá zmapováním a následným vyhodnocením sídel ve správním obvodu POÚ Doksy, který je součástí ORP Česká Lípa, z hlediska urbanistických hodnot ve smyslu ÚAP obcí se zaměřením zejména na jev A011 - ...