• Územní analýza městyse Katovice 

      Autor: Kořán Jakub; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Pospíšil František
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
      Cílem této práce je vytvoření územní analýzy v katastrálním území městyse Katovice v jižních Čechách. Popis a rozbor území vyplývá z trvale udržitelného rozvoje sídla jako základního krajinového celku, má za úkol zjistit ...