• Územní analýza obce Tatce 

      Autor: Nguyen Hoang Duc; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Kučerová Lucie
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Bakalářská práce se zabývá územní analýzou obce Tatce. Práce obsahuje textovou a grafickou část a fotodokumentaci aktuálního stavu obce. Práce je zpracována jako doplňující průzkumy a rozbory obce Tatce. V textové části, ...