• územní analýza města Sedlec-Prčice 

      Autor: Kmotras Michal; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Vondráčková Simona
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
      Bakalářská práce je rozdělena na část textovou a grafickou. Pro zpracování textové části je vycházeno z metodiky ÚAP Sedlčany. V této části jsou popisovány podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, vlastní rozbor ...