Now showing items 1-1 of 1

  • územní analýza města Sedlec-Prčice 

   Author: Kmotras Michal; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Vondráčková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce je rozdělena na část textovou a grafickou. Pro zpracování textové části je vycházeno z metodiky ÚAP Sedlčany. V této části jsou popisovány podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, vlastní rozbor ...