• Územní analýza pevnostního města Josefov 

      Autor: Havrda Marek; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Kučerová Lucie
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Cílem bakalářské práce je zpracování územní analýzy Josefova se zaměřením na fortifikaci. Práce je rozdělena do části textové a grafické. V teoretické části textu je na základě rešerše popsán vývoj pevnostních měst u nás ...