• Rozvojový potenciál centrální části města Oseka u Duchcova 

      Autor: Zilcher Rostislav; Vedoucí práce: Pospíšil František; Oponent práce: Jetel Václav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
      Bakalářská práce je rozdělena na textovou a grafickou část. Textová část vychází z metodiky územně analytických podkladů Teplice a Průzkumů a rozborů v rozsahu územně analytických podkladů pro město Osek u Duchcova. Popisuje ...