• Město Touškov - územní analýza 

      Autor: Svoboda David; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Kubátová Šárka
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
      Bakalářská práce je rozdělena na textovou a grafickou část. Textová část vychází z metodiky Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Nýřany z roku 2016. Popisuje podklady pro rozbor udržitelného rozvoje ...