• Územní analýza města Kardašova Řečice 

      Autor: Huboňová Kateřina; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Kubátová Šárka
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
      Bakalářská práce se zabývá územní analýzou města Kardašova Řečice. Práce je rozdělena na textovou a grafickou část. Textová část popisuje podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, zdokumentovává hodnoty, limity a ...