• Ochrana a rozvoj urbanistické struktury pevnostního města Josefov 

      Autor: Jirásek Lukáš; Vedoucí práce: Pospíšil František; Oponent práce: Mazura Vojtěch
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Bakalářská práce na téma Ochrana a rozvoj urbanistické struktury pevnostního města Josef se zabývá analýzou problematiky vývoje, hodnot a limitů pevnostního města Josefov s cílem definovat urbanistické zásady ochrany hodnot ...