• Územní analýza města Jirkova zaměřená na kvalitu života a obytného prostředí na území Sídliště - střed 

      Autor: Folkmanová Kateřina; Vedoucí práce: Pospíšil František; Oponent práce: Jetel Václav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
      Předkládaná bakalářská práce je analýzou přírodních, technických a sociálních podmínek ve městě Jirkov. Zaměřena je konkrétně na centrum města s přilehlým panelovým sídlištěm. Obsahuje hodnocení aspektů, které tuto lokalitu ...