• Územní analýza hřbitovů na vybraném území ORP Prachatice. 

      Autor: Carda Lukáš; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Pospíšil František
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
      Práce se zabývá analýzou hřbitovů v ORP Prachatice. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a katalogu listů analyzovaných hřbitovů. Teoretická část analyzuje data z terénního průzkumu. Porovnává různé aspekty, které ...