Now showing items 1-1 of 1

  • Komplexní územní analýza obce Bechyně 

   Author: Mayerová Silvie; Supervisor: Janatka Marek; Opponent: Deýl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce na téma Komplexní územní analýza obce Bechyně se zaměřuje na širší vztahy, funkční využití s dopravní infrastrukturou, limity, hodnoty a problémy daného území. Dále se zaměřuje na veřejná prostranství a ...