• Územní analýza krajiny vybrané části CHKO Třeboňsko 

      Autor: Soukup Roman; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Kubátová Šárka
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
      Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením stavu krajiny a sídel ve vybrané části CHKO Třeboňsko. Teoretická část se zabývá souhrnným popisem řešeného území a vyhodnocením vybraných jevů ÚAP, dále hodnotí stav územně plánovací ...