• Komplexní územní analýza obce Údlice 

      Autor: Wlazlo Martin; Vedoucí práce: Janatka Marek; Oponent práce: Maryšková Romana
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
      Bakalářská práce vypracovává komplexní územní analýzu obce Údlice. Práce v řešeném území analyzuje dopravní, hygienické a urbanistické závady a k nalezeným závadám navrhuje opatření, která se snaží o trvale udržitelný ...