Now showing items 1-1 of 1

  • Srovnání implementace BIM v České republice a Španělsku 

   Author: Veronika Laurenčíková; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Veselka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Tato diplomová práce se zaobírá porovnáním procesu zavádění metody informačního modelování staveb na úrovni státu v rámci České republiky a Španělska. Práce nejdřív popisuje způsob, kterým se autorka rozhodla přistupovat ...