Now showing items 1-1 of 1

  • Výběr a řízení subdodávek generálním dodavatelem 

   Author: Andrij Ivanjuk; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Vlasák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce je zaměřená na výběr a řízení subdodávek ve společnosti Metrostav a.s. na stavbě rekonstrukce AB Bubenská. Práce se skládá ze dvou části, z teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřená na výstavbový ...