Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení rizik ve stavební společnosti 

   Author: Dominika Buriánková; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Vyčítal Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Cílem této diplomové práce je přiblížení složitého procesu řízení rizik ve stavební společnosti a nezáleží na její velikosti. V první části této práce jsou blíže vysvětleny základní pojmy, týkající se procesu řízení rizik. ...