Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza vlivu zadávacích a smluvních podmínek na realizaci veřejné zakázky v dopravních stavbách 

   Author: Kamila Zelinková; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Stupková Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-03)
   Diplomová práce se zabývá zadáváním veřejných zakázek v oblasti dopravní infrastruktury. Klade si za cíl analýzu vlivu zadávacích a smluvních podmínek na průběh zakázek za účelem stanovení co nejvhodnější varianty zadávání ...