Now showing items 1-1 of 1

  • Kalkulace železničních staveb 

   Author: Pazderková Eva; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Sobotka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-23)
   Diplomová práce se zabývá metodikou rozpočtování železničních staveb a ve své praktické části i nákladovou kalkulací vybraných položek železničních staveb. Na úvod práce je krátké seznámení s historií železniční dopravy, ...