Now showing items 1-1 of 1

  • Náklady na systémy chlazení v budovách České republiky a Peru 

   Author: Zuzana Musková; Supervisor: Karásek Jiří; Opponent: Chmel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-03)
   Diplomová práce se zabývá problematikou chlazení budov především kvůli klimatickým změnám a rostoucím požadavkům na kvalitu vnitřního prostředí v rodinných a bytových domech. Pro lepší pochopení problematiky tato studie ...