Now showing items 1-1 of 1

  • Administrativní budovy a optimální pracovní prostředí 

   Author: Michaela Myslivečková; Supervisor: Kalčev Petr; Opponent: Kiczmerová Silvie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Diplomová práce se zabývá administrativními budovami a problematikou optimálního pracovního prostředí. Předmětem teoretické části jsou nejprve urbanistické požadavky na výstavbu administrativních objektů, typická konstrukční ...