Now showing items 1-1 of 1

  • Porovnání výkopových a bezvýkopových technologií sanace kanalizace 

   Author: Martin Schicht; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Vlček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Diplomová práce se zabývá porovnáním výkopových a bezvýkopových technologií sanace části stokové sítě z pohledu technologického a ekonomického. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena ...