Now showing items 1-2 of 2

  • Dřevobetonové stropy 

   Author: Yuliya Khan; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Zábran Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   V diplomové práci je řešena problematika kalkulací dřevobetonových stropů, návrh směrných cen pro různá technická řešení, porovnání jejich cen s cenami jiných stropních konstrukcí z databáze ÚRS. Pro dřevobetonové stropy ...
  • Optimalizace nákladů na provádění zemních prací v projektech pozemních komunikací 

   Author: Elizaveta Vlasova; Supervisor: Vondruška Michal; Opponent: Mejda Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací nákladů na provedení zemních prací v projektech dopravního stavitelství z pohledu zhotovitele. Cílem práce je provedení optimalizace, vyhodnocení a prokázání užitku jejího provedení ...