Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba soupisu prací z informačního modelu stavby 

   Author: Adam Hruška; Supervisor: Vitásek Stanislav; Opponent: Fritz Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby soupisu prací pomocí metodiky BIM a následného použití pro potřeby položkového rozpočtu. Tvorba položkového rozpočtu na bázi informačního modelu BIM není jednoznačná či ...