Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava stavby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

   Author: Walda Milan; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Horna Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku a význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi, ale také představuje důležitou součást jakéhokoli výrobního podniku. Práce je členěna do dvou na sebe ...