Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh systému zakázkové agendy ve stavební firmě 

   Author: Barbora Lazárková; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Bielak Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem této diplomové práce je analýza stávajícího systému řízení zakázek konkrétní stavební společnosti, na jejímž základě je navržen funkční systém pro zlepšení zakázkové agendy se zaměřením na poddodávky. Je proveden ...