Now showing items 1-1 of 1

  • Přírodní materiály ve stavebnictví - vícekriteriální hodnocení 

   Author: Novotná Jana; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
   Tato diplomová práce se zabývá výběrem a vícekriteriálním posouzením v České republice dostupných přírodních stavebních materiálů s následným vyhodnocením jejich výhodnosti. Dále vyhodnocuje dotazníkové šetření zabývající ...