Now showing items 1-1 of 1

  • Finanční zdroje na přípravu a realizaci dálničních staveb 

   Author: Nováková Tereza; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Franková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
   Diplomová práce se zabývá výstavbou dálnic v České republice a především dálnicí D3. Obsahuje členění pozemních komunikací, legislativní rámec a financování dálnic. Uvádí historii, současnost a výhled. Ve větší podrobnosti ...