Now showing items 1-1 of 1

  • Ekologicky šetrné veřejné stavební zakázky 

   Author: Lukáš Pavel; Supervisor: Vondruška Michal; Opponent: Hladík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-03)
   Diplomová práce se zabývá problematikou Green Public Procurement staveb – konkrétně budov - v prostředí Evropské Unie. Green Public Procurement lze chápat jako Šetrná veřejná správa [3] či Zadávání zelených veřejných zakázek ...