Now showing items 1-3 of 3

  • Investiční záměr využití objektu výpravní budovy Teplice v Čechách 

   Author: Natálie Štefanovičová; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Sviták Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-03)
   Diplomová práce se zabývá vypracováním investičního záměru projektu osobního nádraží v železniční stanici Teplice v Čechách. Jedná se o projekt rekonstrukce budovy. V úvodu práce popisuji důvod vybrání daného tématu a jaký ...
  • Předběžná studie proveditelnosti sportovní haly v Praze 

   Author: Jiří Krůšek; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Smola Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Diplomová práce se věnuje zpracování předběžné studie proveditelnosti sportovní haly v Praze. Výstavbový projekt sportovní haly je umístěn v městské části Praha 5. Městská část je také investorem výstavbového projektu. ...
  • Studie proveditelnosti výstavby a provozování souboru bytových domů v Brandýse nad Labem 

   Author: Veronika Škvorová; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Mellerová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Diplomová práce představuje ucelené zpracování studie proveditelnosti na záměr výstavby komplexu bytových domů v Brandýse nad Labem ve variantním řešení způsobu provozování díla. Obsahuje představení projektu, etapizaci, ...