Now showing items 1-1 of 1

  • Ekonomické porovnání a vyhodnocení typů vytápění rodinných domů 

   Author: Mlíčko Vojtěch; Supervisor: Berka Vilém; Opponent: Zajíc Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-04)
   Tato diplomová práce se zabývá ekonomickým porovnáním pořizovacích a provozních nákladů na vytápění rodinných domů. Práce popisuje jednotlivé výpočty tepelných ztrát a seznamuje s jednotlivými typy vytápěcích soustav, které ...