Now showing items 1-1 of 1

  • Optimální varianta řešení projektu na parcele č. 954, kú Holešovice 

   Author: Wolgemutová Tereza; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-15)
   Předmětem diplomové práce je výběr variant projektu pomocí kritérií. Je posuzována ekonomická efektivnost a okolí projektu. Nejprve se stanoví kritéria, poté se sestaví výpočty pro varianty, jako je stanoveni nákladů, ...