Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení stavebního projektu Univerzity Karlovy "VIA LUCIS" 

   Author: Jeníš Vojtěch; Supervisor: Vondruška Michal; Opponent: Vala Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce se zabývá řízením projektů částečně financovaných z prostředků Evropské unie. V práci jsou popsány jednotlivé operační programy, díky kterým je možné projekty realizovat. Jsou zde zachyceny oblasti působení ...
  • Řízení změn ve stavebním projektu s využitím zásad projektového řízení 

   Author: Šárka Hvězdová; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Vala Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Předmětem práce je zpracování tématu řízení změn ve stavebním projektu. Práce se zabývá řízením změn na pozemních stavbách v soukromém sektoru. V úvodu práce je nastíněna problematika změn stavebních projektů. V první části ...