Now showing items 1-2 of 2

  • Modifikace časových plánů staveb 

   Author: Miroslav Kovařík; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Tománek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Tato diplomová práce má za cíl čtenáře obeznámit s metodikami tvorby časových plánů a jejich zobrazením, se sestavováním časových norem a jejich promítnutím do praxe. V práci se také promítají rozdílné pohledy zúčastněných ...
  • Porovnání povolovacích procesů v České republice a v Ruské federaci 

   Author: Egor Grigorenko; Supervisor: Čásenský Martin; Opponent: Tománek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-03)
   Cílem touto diplomové práce je srovnaní povolovacích procesu v České republice a Ruské federace. V teoretické častí práce popisuje druhy povolení, realizace staveb, uvedení do užívaní, dobu trvaní získaní povolení, náklady ...