Now showing items 1-1 of 1

  • Proces přípravy, výstavby a užívání fotbalových hřišť 

   Author: Sůrová Marie; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Předmětem této diplomové práce je proces životního cyklu fotbalových hřišť. Řeší rozdíly mezi jednotlivými druhy povrchů a jejich výhodnosti z různých úhlů pohledu. Popisuje jednotlivé kroky provozu a údržby jednotlivých ...