Now showing items 1-1 of 1

  • Nástroj pro oceňování hliníkových plášťů budov a hliníkových vnitřních výplní otvorů 

   Author: Hanák Martin; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Bezděk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-13)
   Diplomová práce je zaměřena na zpracování nástroje pro oceňování hliníkových konstrukcí. Softwarový nástroj v sobě zahrnuje cenové ukazatele, které jsou v této práci vypočteny. V první části práce jsou popsány všechny ...