Now showing items 1-1 of 1

  • Kalkulace zemních prací 

   Author: Hajšmanová Lucie; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-20)
   Diplomová práce se zabývá kalkulací nákladů a stanovením ceny zemních prací v oblasti silničního stavitelství. Jednotlivé kapitoly analyzují přímé a nepřímé náklady, hlavní pozornost práce je zaměřena na mzdové náklady a ...