Now showing items 1-1 of 1

  • UCEEB - hodnocení přípravy a realizace výstavby výzkumného centra ČVUT v Praze z pohledu pravidel 3E 

   Author: Zachař Radek; Supervisor: Kosina Vít; Opponent: Ferkl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
   Tato diplomová práce se zabývá popisem legislativy týkající se veřejných zakázek v České republice, která souvisí s pravidly 3E, financováním veřejných zakázek ve stavebnictví, procesem přípravy a realizace staveb. Popisuje ...