Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení nákladů životního cyklu silničních vozovek 

   Author: Daniel Václavík; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Fazekas Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Tato diplomová práce je zaměřena na rozbor životního cyklu staveb se zaměřením na pozemní liniové stavby. V teoretické části práce za zaměříme na rozbor silniční struktury dělení pozemních komunikací a jejich skladbu. Poté ...