Now showing items 1-1 of 1

  • Životní cyklus stavby - sanace podzemního podlaží 

   Author: Jakub Veselý; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Balík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce, se zabývá provozní fází životního cyklu stavby. Na konkrétním objektu řeší návrhy sanací suterénní části stavby, stanovení nákladů sanace formou položkového rozpočtu a časovou náročnost realizace. Dále ...