Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv druhu stavebního materiálu u obvodového zdiva na konečnou cenu stavby 

   Author: Zuzana Dykastová; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Kutnohorský Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tématem bakalářské práce je posouzení vlivu materiálu obvodového zdiva na novostavbě rodinného domu z hlediska ceny výstavby, tepelných ztrát a technologie na konečnou cenu stavby. V teoretické části jsou popsány použité ...