Now showing items 1-1 of 1

  • Studie proveditelnosti bytového domu 

   Author: Trpálek Daniel; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá studií proveditelnosti bytového domu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje jednotlivé fáze výstavbového projektu a strukturu studie proveditelnosti. V ...